Investoren vil bygge på huset - Hans Marius og velforeningen kjemper for fredning

Torød Vel fortsetter kampen for det gamle Svendsrødhuset.