Tøft på jobben: Her ser vi barken Exelsior i vindbeltet The Roaring Fourties, førti grader sørlig bredde, på vei med trelast til Australia. Foto: 1904. Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum,  Vestfoldmuseene. IKS avd. Larvik-2

Da seilskuter fra Tjøme fraktet gods verden rundt

Gullalderen for norske seilskuter ble innledet i 1849, ved opphevelsen av de britiske navigasjonslovene. Det betød at fri handel over landegrensene igjen var mulig. Året er et tidsskille i norsk sjøfartshistorie.
Av
Publisert