Sterk lokalhistorie: Losfamilien på Brøtsø ble hardt rammet

Av

Losyrket kunne gi gode inntekter i svunne tider. Det var mye skipstrafikk i området vårt, men det var også mange loser. Og store farer. Noe denne historien viser til fulle.