Her vil grunneierne gjerne ha gang- og sykkelveien på sin grunn: – Farligste strekket på hele Tjøme

– Her kjører folk som om de har stjålet både bil og bensin. Vi spør om gang- og sykkelvei og sebrastriper, men blir bare møtt med uvilje og vanskeligheter, sier Jens Smith-Kielland Kjellesvik.