Her på Tjøme planlegges det 64 nye boliger: - Vi håper dette vil lykkes

Lavblokker rundt tun er planen i Pytterønningen på Tjøme.