Gå til sidens hovedinnhold

Her kan du stemme på valgdagen

Artikkelen er over 1 år gammel

Et stort maskineri er i gang for at valget skal gå riktig for seg. 30.000 valgmedarbeidere er på jobb landet rundt, og et møysommelig planleggingsarbeid ligger bak.

(Tønsbergs Blad)

– Det viktigste er at det er god flyt i valglokalene, og at alle som ønsker får avgitt sin stemme. Kommunene bruker tiden fram til valgdagen på å rigge lokaler og forberede seg, slik at alt materiell skal være tilgjengelig og alt IT-utstyr fungere, opplyser kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet til NTB.

Når valglokalene stenges klokka 21, skjer følgende:

– Da foregår en urnetelling i valglokalene. Dørene stenges, urnene tømmes, og antall stemmesedler telles opp mot antall kryss i manntallet. I enkelte kommuner foretar de den foreløpige opptellingen ute i valgkretsene også. Deretter vil alle sende alle sedler og materiell til et sentralt sted i kommunen hvor de foretar endelig telling, sier Jørgensen.

Fortsatt usikker på hva du skal stemme? Prøv vår velgerhjelp for Tønsberg og Færder (+)

Les også

Terningene er kastet: Her er Tønsbergs Blads dom over toppkandidatene i Tønsberg

Resultatene blir kjent utover kvelden, etter hvert som stemmene blir talt opp. Klokka 21 går Valgdirektoratet også ut med første prognose for resultatet på landsnivå for fylkestingsvalget.

LES OGSÅ: Nå er det din tur, valget er i gang

Se oversikt over valglokaler i Tønsberg, Re og Færder i faktaboksen under

Her kan du stemme

For innbyggere i kommunene Tønsberg og Re er det på valgdagen 14 åpne valglokaler der man kan stemme over hvem som skal styre den nye storkommunen Tønsberg.

Samtlige valglokaler i kommunene Tønsberg, Re og Færder har åpningstid fra 09.00 til 21.00 på valgdagen 9. september.

Barkåker samfunnshus

Bygdehuset Sagatun

Eik samfunnshus

Fon Barnehage

Husøy skole

Lokalet Fram

Oseberg kulturhus

Ramnes skole

Revetalhallen

Sem idrettshall

Slagenhallen

Solerød oppvekstsenter

Vear idrettshall

Våle samfunnshus

På valgdagen kan innbyggere i Re og Tønsberg stemme hvor som helst i den nye kommunen.

I Færder kommune kan du stemme ved følgende valglokaler:

Hårkollhallen

Nøtterøyhallen

Tjøme kommunehus

Wilhelmsenhallen

Kilde: Valg.no (ekstern lenke)

Nye regler

Før forrige stortingsvalg var det mye snakk om faren for utenlandsk innblanding og sårbarheten ved digitale stemmetellingssystemer.


I etterkant endret regjeringen regelverket, slik at alle stemmer ved norske valg nå også må telles manuelt. Dette ble allerede innført ved forrige valg, men da som en midlertidig ordning.

Les også

Terningene er kastet: Her er Tønsbergs Blads dom over toppkandidatene i Færder

– Vi forbereder oss på mulige uønskede hendelser, blant annet gjennom kvalitetssikring av systemer og god opplæring av menneskene som håndterer systemene. Det er viktig å presisere at valgresultatet ikke avhenger kun av IT-systemene, men også av manuelle rutiner og kontrollfunksjoner. Til sammen sikrer dette at vi får et korrekt valgresultat, sier Jørgensen.

MER OM VALGET:

Slik er makten fordelt i valgkampen – her bor lokalpolitikerne i Tønsberg (+)

... og her bor lokalpolitikerne i Færder (+)

Færder-valget blir en thriller – helt åpent hvem som blir ordfører (+)

– Gode rutiner

Hun sier at de så langt ikke har fått noen indikasjoner på at utenlandske makter prøver å påvirke valgresultatet.

– Vi vurderer likevel hvilke hendelser som potensielt kan oppstå, og forbereder oss på å håndtere dem. Vi legger trusselvurderingene til grunn og har gode sikkerhets- og beredskapsrutiner.


Slik gjennomføres valget

Til sammen 2.037 valglokaler er åpne på valgdagen mandag 9. september. 154 kommuner har også valg søndag.

Åpningstidene varierer fra sted til sted, men alle må stenge senest klokka 21.

Forhåndsstemming har pågått fra 12. august og avsluttes 6. september. Dersom man på valgdagen ikke befinner seg i den kommunen hvor man er manntallsført, må man forhåndsstemme.

4.2 millioner personer har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Det er ca. 180.000 flere enn ved valget for fire år siden.

Ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg var valgdeltakelsen 60,2 prosent. 2,4 millioner velgere stemte i 2015. Av disse var det 585.250 personer som forhåndsstemte.

I valglokalet blir legitimasjon kontrollert, og velgeren krysset av i manntallet før eller etter at han/hun vises til båsen med stemmesedler. De sammenbrettede stemmesedlene stemples av en funksjonær før velgeren legger dem i urnen.

Det er mulig å stemme blankt, og disse blir registrert som avgitte stemmer (deltakelse), men ikke telt med i totalresultatet. I 2015 ble det avgitt 15.474 blanke stemmer, mens 3.271 stemmer ble forkastet.

Når valglokalet stenges, blir stemmene talt opp. Praksisen er litt forskjellig fra sted til sted. Noen steder, som i Oslo, blir stemmene avgitt på valgdagen fordelt på parti og telt opp i valglokalet. Resultatet rapporteres inn fra valglokalet. Deretter sendes stemmene til kommunevalgstyret der de telles enda en gang. Når all opptelling er ferdig, vil kommunen foreta valgoppgjør for kommunestyrevalget.

Andre kommuner kontrollerer kun at antall stemmer i urnen er det samme som antall kryss i valgmanntallet, før stemmene sendes til kommunevalgstyrene for foreløpig opptelling. Her blir de telt to ganger. Etter at opptellingen av kommunestyrevalget er ferdig, vil kommunen foreta valgoppgjør for kommunestyrevalget. Deretter blir stemmene avgitt til fylkestingsvalget sendt til fylkesvalgstyrene, som foretar kontrolltelling og valgoppgjør for fylkestingsvalget

Om lag halvparten av kommunene har maskiner til å telle stemmene. Den første opptellingen av stemmene må skje for hånd for å sikre at velgerne har tillit til at valgresultatet er korrekt.

Forhåndsstemmene er sendt til kommunene fortløpende. De fleste blir derfor telt mandag. Stemmer avgitt torsdag og fredag kan imidlertid være framme i kommunen tirsdag ettermiddag, og blir telt da.

Stemmene rapporteres inn til Valgdirektoratets valgadministrasjonssystem (EVA).

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.