Her har Per Olaf Lia fått bygge helt nede ved vannkanten: – Dette var et enstemmig vedtak i hovedutvalget

Etter lang planlegging har Per Olaf Lia nå bygget tre sjøboder og et bryggeanlegg på eiendommen sin – i strandkanten.