Her har de kalkulert med 10 prosent elbiler. Men virkeligheten er blitt en helt annen

Hver fjerde bil i morgenrushet tirsdag var en elbil. Det kan gjøre noe med bomregnestykket.