- Her er loven brutt! Det er kanskje ikke bevisst, men uansett svært ubetenksomt

Av

Arkeolog Jan Brendalsmo har oppdaget et lovbrudd på sokkelpartiet til Nøtterøy kirke. Deler av skipets sørportal er tildekket.