Her er kommunestyret på Tjøme

Bente Kleppe Bjerke fra Arbeiderpartiet ble valgt til ordfører enstemmig, men Høyre krevde skriftlig valg av varaordfører. Der stemte partiets tre representanter blankt, mens 16 stemte på Carl-Erik Grimstad.

Bente Kleppe Bjerke fra Arbeiderpartiet ble valgt til ordfører enstemmig, men Høyre krevde skriftlig valg av varaordfører. Der stemte partiets tre representanter blankt, mens 16 stemte på Carl-Erik Grimstad. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Onsdag kveld samlet kommunestyret for de neste fire årene seg på Tjøme for første gang.

DEL

I det konstituerende kommunestyremøtet var valg ordfører og varaordfører, samt av representanter til ulike råd og utvalg, hovedsaken. Arbeidet med å finne kandidater til ulike posisjoner var for en stor del unnagjort, med unntak av en del vararepresentanter som ble funnet i løpet av onsdagens møte. Innstillingene i sakene møtte lite motstand, men i valget av varaordfører krevde Høyre skriftlig valg, for så å levere blanke stemmesedler. De andre 16 stemte på Carl-Erik Grimstad fra Venstre. Bente Kleppe Bjerke ble enstemmig valgt til ordfører.

Høyre stemte sammen med FrP også i mot det nye utvalget for plansaker.

- Høyre mener vi ikke trenger enda en hovedutvalg. Det er byråkratiserende og fordyrende. Formannskapet tømmes for oppgaver. Vi vet ikke hva dette vil koste, men kanskje vil det belaste budsjettet med opptil 100.000 kroner i året, i tillegg til å belaste administrasjonen, argumenterte Gunstein Sundene (H).

Det nye utvalget ble vedtatt mot Høyre og FrPs sju stemmer.

I forslaget til to representanter i styret til Færder nasjonalpark, protesterte også Høyre. Her var ordfører og varaordfører foreslått, og i tillegg kom forslag om Tjømelistas Pål P. Syse og Miljøpartiet De Grønnes Randi Hagen Fjellberg. Det skal være én mann og én kvinne.

- Vi ønsker kontinuitet og Monica Hofer Hagen sitter der. Dessverre har hun feil kjønn i forhold til ordfører, som vi også mener bør sitte der. Vi kan akseptere Pål Syse, men vi vil ha Hagen som Syses vara, sa Gunstein Sundene (H).

Dermed trakk Randi Hagen Fjellberg seg:

- Jeg synes vi bør være rause i forhold til opposisjonen i denne saken, begrunnet hun valget med.

Det er 11 nye ansikter av 19 i kommunestyret på Tjøme, og disse er ansiktene som vil møte i den kommende perioden:

Fra Arbeiderpartiet: Elin Ekeid, Anne Marie Indseth, Ellen Morgenstierne, Siri Foyn, Kurt Faltin, samt ordfører Bente Kleppe Bjerke.

Fra Tjømelista: Per Steinar Markussen og Pål P. Syse.

Fra Venstre: Per Espen Fjeld og Carl-Erik Grimstad.

Fra Miljøpartiet De Grønne: Randi Hagen Fjellberg og Ole Magnus Svanevik, men for sistnevnte møtte vara Tor G. Birkeland.

For Høyre: Gunstein Sundene, Monica Hofer Hagen og Karoline Aarvold.

For Fremskrittspartiet. Arild Einang, Renate Hirgum, Ellen Fredriksen og Bjørn Johansen.

Her kan du se hvilke som skal møte i de ulike utvalgene og i formannskapet.

I tillegg sto saken om kommunesammenslåing på agendaen på kommunestyremøtet.