Her åpnet senter for dem som er født i feil kropp: – De har fått for lite helsehjelp i alle år

I oktober åpnet Sykehuset i Vestfold et senter for dem som er født i feil kropp. Det ligger i det nye psykiatribygget, og heter «Regionalt senter for kjønnsinkongruens».