Har du gått tur i Moutmarka, har du muligens hørt både andegakk og fuglekvitter bak buskas der hvor en av stedets dammer ligger. Men å få øye på fuglene har ikke vært lett. Dammen har vært godt rammet inn av vegetasjon, ikke minst takrør.

Å få et glimt av dammen, har krevd enten at man brøyter seg vei i vanskelig terreng, eller er langt over gjennomsnittet høy.

Nå er endel takrørplanter fjernet, og dammen kan enkelt bivånes av forbipasserende. Det har sine fordeler, men også ulemper.

Bedre for noen

En av fordelene er at det blir mulig for folk å nyte synet av fuglene - hvis fuglene blir værende i dammen nå som den har fått mer innsyn.

(artikkelen fortsetter under bildet)

– Det blir spennende å se. Enkelte fuglearter vil kanskje syns det er mindre attraktivt å oppholde seg ved dammen, mens andre, for eksempel vannrikse, trolig vil like seg bedre der. Det er vanskelig å tilfredsstille alle, sier Anne Sjømæling, som er nasjonalparkforvalter i Færder nasjonalpark.

Hun forteller at både Oslofjordens Friluftsråd og Statens naturoppsyn har vært spurt om råd i forbindelse med skjøtselsarbeidet.

– De har erfaring med skjøtselsarbeid fra liknende områder og besitter ornitologisk kompetanse. Dessuten er det ikke slik at vi har fjernet all takrør. Det er mye igjen, og vi forventer også at det vil gro til noe på nytt, til fordel for fugler som liker å søke tilflukt i den type vegetasjon.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Større vannspeil

Da Øyene var i området lørdag, var dammen islagt, men vi tok ikke sjansen på å gå utpå. Heller ingen andre var på isen.

Skulle stabil kulde føre med seg trygg is, kan det bli mye moro også for mennesker på Jenteisen, som har en historie som skøytebane gjennom lang tid, men i mindre grad de senere årene.

(artikkelen fortsetter under bildet)

– Det ble forsøkt gått på skøyter der forrige vinter, men da var vannspeilet lite, og det var også takrørplanter i isen. Nå har vi ikke bare fått åpnet opp, men også utvidet vannspeilet, sier Sjømæling.

Også andre skapninger vil kunne nyte godt av jobben som er gjort.

– Større vannspeil vil kunne gagne amfibier og insektarter som øyenstikkere, forteller nasjonalparkforvalteren.

Dropper Gutteisen

– Hva vet du om dybden i dammen?

– Jeg vet at det ble kjørt båt med en liten påhengsmotor der i forbindelse med skjøtselsarbeidet. Skulle det bli is og skøytebane, er det uansett viktig at alle som bruker den er forsiktig og forsikrer seg om at isen er trygg.

– Det har også vært snakk om å forsøke å gjenåpne dammen Gutteisen, lenger nord. Hva skjer der?

– Den er nå såpass gjengrodd at vi har bestemt oss for ikke å gjøre noe, iallfall i denne omgang.