Hedda (20) kan ikke se for seg en framtid på Tjøme dersom vestfjordforbindelsen ikke blir en realitet

– Vi snakker om at vi ønsker at flere småbarnsfamilier skal etablere seg her ute, men da må vi gjøre noe med trafikksituasjonen.