Hastevurderer 2+-feltet etter klagestorm: – Folk opplever stor usikkerhet og utrygghet

Til tross for flere uker med nytt kjøremønster i Presterødbakken, smeller det nesten daglig i 2+-feltet. Nå skal fylkeskommunen hastevurdere saken.