Har ikke søkt om ulovlig etasje - nå kan det vanke tvangsmulkt og pålegg om retting

Færder kommune stanset arbeidene med en ulovlig tredje etasje på et nytt bolighus på Nøtterøy i vinter. Da lovet tiltakshaver søknad, men den har ikke kommet.