Gravearbeidet langs Kanalveien vil pågå i månedsvis: – Vi ønsker å stoppe kloakk fra å nå Kanalen

Beboere langs Kanalveien må forberede seg på bilfri gate i lang tid fremover.