Glade for å være i gang igjen: Tett i tett, men allikevel på avstand

Tett i tett, men allikevel holder de avstand i hver sin båt. De unge jolleseilerne på Fjærholmen er glade for å være i gang igjen.