Thina Saltvedt: – Jeg ble provosert over all reklamen, vi går i feil retning

Man kan finne mange skjulte skatter på loft, kott og i klesskapet til familie og venner. Thina Saltvedt fant nettopp det da hun var på besøk hos foreldrene sine.