(Sande Avis)

Holmestrand kommune har avtale med Vesar om hytterenovasjon i Sandvikveien. Men når sommersesongen er over lar Vesar renovasjonsdunkene stå igjen, usikret. Det vil si at de setter ikke på hengelås etter siste tømming for sesongen, eller for eksempel tar inn renovasjonsdunkene.

– Under en av stormene i fjor høst tok vinden tak i flere av søppelkonteinerne, og en av dem veltet utenfor veien og alt søppelet falt ut. Hadde de i det minste sikret konteinerne ved å låse hjulene og låse lokket, hadde omfanget vært mindre, sier Geir Juliussen.

(Saken fortsetter under bildet)

Ifølge han kom Vesar og tok med seg noe av søpla etter en av de største høststormene.

– Vesar var å hentet noe hyttesøppel etter denne stormen, men plastsøppelet som falt ut av den ene veltede containeren ble ikke plukket opp, ei heller har de tatt seg bryet med å rette opp veltede kontainere.

Vil ikke fjerne konteinerne på vinteren

Vesar har ifølge Juliussen opplyst på telefon at de ikke tømmer hytterenovasjonskonteinere om vinteren og at de ikke vil fjerne søppelkonteinerne fra stedet utenom tømmesesongen.

– Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) hadde dette som praksis og som gjorde at det var mye mindre søppel i veikantene her, forklarer han.

Det er ikke satt opp skilt om at konteinerne ikke skal brukes utenom tømmesesongen.

– Det er helårshytter her, så det bør ikke være en overraskelse at hyttene brukes andre deler av året enn sommeren også, og det er også et yndet turområde som sikkert også ønsker å kvitte seg med søppel på en enkel måte.

Han er lei av å kontakte både kommunen og Vesar om saken. Han har ikke fått svar fra noen av dem på sine henvendelser.

– Jeg synes det er direkte frekt, svarer han på spørsmål om hva han tenker at de ikke svarer på henvendelsene hans.

Nå vurderer han å anmelde både Holmestrand kommune og Vesar for forsøpling.

– Jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre. Her skjer det jo ingenting, "de nada", sier han som selv har plukket søppel i nærområdet men nå har gått lei og omtaler det som en utakknemlig oppgave.

Vesar vil sette ut andre beholdere

Sande Avis tar kontakt med kommunikasjonsansvarlig hos Vesar, Kaia Ross Lind, og legger fram påstandene til Juliussen. Hun svarer følgende på e-post:

Det har i dette området vært utført ekstratømminger i løpet av vinteren. Det er på nytt bestilt ekstratømming og opprydding her. Vi jobber nå med å få satt ut en ny type beholdere her, såkalte bunntømte beholdere. Disse vil ikke kunne blåse over ende i vinden og de tar mindre plass. Erfaringsmessig vil dette være en bedre løsning.

Hun skriver videre at deres praksis fungerer i andre kommuner i Vestfold.

– Vi har også i andre hytteområder, blant annet på Tjøme, beholdere stående ute hele året. Vi har dialog med brukere dersom det oppstår behov for ekstratømminger ut over sommersesongen, slik at dette blir hentet. Vi har også i disse områdene en del bunntømte beholdere stående ute, og har gode erfaringer med disse.

Derfor avslutter hun med at rutinene ikke vil bli endret:

– Basert på disse erfaringene har vi ikke etablert ny rutine for Sande. Våre andre kommuner har tilsvarende rutine.