Gang- og sykkelveien på Tjøme: – Det er klart, men vi må først søke fylkespenger

Østveien er fylkesvei, og strekket Grimestad-Flekkenveien mangler tilskudd fra fylket før byggestart.