Gågate? Her kommer bil etter bil etter ...

Nedre Langgate er stengt ved McDonalds. Parallelt med denne veien går Storgaten og Øvre Langgate. Begge krysser de Torvet. Det gjør også mange biler.