Fylkesmannen spør departementet om tolkningshjelp i byggesakskomplekset

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har sendt et brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet, der de spør om en uttalelse knyttet til betydningen av rammetillatelsens vern for de videre trinnene i en byggesak. Spørsmålet kommer på bakgrunn av de mange byggesakene etaten får tilsendt og tolkningen kan få betydning for flere av "Tjøme-sakene".