(Tønsbergs Blad)

Fredag kveld 26. mai stanses togtrafikken gjennom Tønsberg. Dette vil være den første togstansen i forbindelse med oppgraderingen av Tønsberg stasjon i år.

– Arbeidene på stasjonen skal utføres i og ved jernbanesporet hvor det kjøres tog. Av hensyn til sikkerheten til mannskapet ute i sporet, må jobben gjøres i perioder med full stans i togtrafikken, sier byggeleder Thomas Slevikmoen Høgli i Bane NOR.

– Ved å utføre nødvendig arbeid i perioder med færre reisende, slik som i pinsen, sikrer vi at færrest mulig reisende og pendlere blir berørt, legger han til.

Det vil være togstans på strekningen Stokke-Drammen-Brakerøya.

Mye støy, også om natten

For å utnytte tiden best mulig vil det pågå døgnkontinuerlige arbeider fra natt til 26. mai, til tirsdag morgen 30. mai. Dagens kontaktledningsanlegg skal skiftes ut i sommer, så hovedvekten av arbeidene nå er boring og utstøping av fundamenter til det nye anlegget, opplyser Bane NOR i en pressemelding.

– Det vil ikke være til å unngå at naboer og andre som oppholder seg i sentrum hører at vi gjør byggearbeider denne pinsen. Også om natten, forteller Høgli.

Bane NOR tilbyr derfor alternativ overnatting til naboer som berøres av støy over grenseverdiene om natten.

– Vi må finne løsninger som passer for den enkelte. Det kan for eksempel være å tilby hotellrom i perioder med mye støy, uttalte Høgli da Tønsbergs Blad i vinter skrev om de planlagte byggearbeidene ved Tønsberg stasjon.

Dårlig med parkeringsplasser

Baneservice, Bane NORs entreprenør, har opprettet rigg- og anleggsområde rundt Tønsberg stasjon. Dette medfører at det vil være svært redusert kapasitet på parkeringsplassen på begge sider av jernbanelinjen.

– Fordi Erlandsens gate benyttes som anleggsvei, er det opprettet ny innkjøring til parkeringsplassen på østsiden. Tilkomst er via Stenmalveien over Bjørn Farmann parkering (kommunal parkeringsplass). Ny innkjøring er skiltet fra Stenmalveien, forklarer Høgli.

Pendlere raser mot parkeringen ved togstasjonen: – Ikke veldig imponert

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem - se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. Reisende oppfordres til beregne god tid.

Flere avganger

For å legge til rette for kortere reisetid og flere avganger på Vestfoldbanen, pågår det omfattende forbedringer på banestrekningen. Bane NOR bygger nye dobbeltspor på flere delstrekninger som til sammen skal gi et bedre togtilbud gjennom fylket.

For tiden pågår det bygging på strekningene Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker og Tønsberg stasjon.

Det vil også pågå døgnkontinuerlige arbeider ved Barkåker. Arbeidene der vil i hovedsak være å legge trekkerør, blåse fiberkabel og legge signalkabler. Dette arbeidet er ikke støyende, opplyser Bane NOR.

Les også

Tøffere for toget