Full forvirring på gangbroa – alarmen ulte uten stopp

Mandag morgen sluttet ikke alarmen på gangbroa å ringe. Bommen på Kaldnes-siden var åpen, men bommen på Tønsberg-siden var nede.