Bør kommunen ha forkjøpsrett på eiendommer i strandkanten?

Forkjøpsrett for kommunene i strandkanten er et av forslagene som nevnes når det skal lages en helhetlig plan for Oslofjorden.