"Farlige" og "ufarlige" stier

Det er flott at det etableres nye kyststier i statlig sikrede friluftsområder. Men kommunen må også våge å jobbe med stiene der grunneierforhold kan være en stor utfordring.