Fremmer forslag om å stanse arbeidet med fastlandsforbindelsen: – Det vil være galimatias å fortsette

Olav Sannes Vika (SV) vil foreslå i kommuneplanutvalget i dag at arbeidet med ny bru mellom Smørberg og Ramberg stanses.