Derfor får de ikke dette ønsket oppfylt

Beboere med barn i Nedre Fjærholmvei på Føynland gleder seg over ny gang- og sykkelvei i området, men de savner veldig en trygg overgang i krysset der Nedre Fjærholmvei starter. Et opphøyd gangfelt vil kommunen likevel ikke gi dem.