Foreslår å utvide båndtvangen for å skåne Tjøme-sauer

- Noen hundeeiere må vi snakke til gang på gang.