Folk har ringt daglig for å spørre: Nå er det klart når hyttene ved Ryvarden åpnes

Daglig har folk ringt for å spørre når hyttene åpner og om det er venteliste. Nå kan folk gjøre seg klare for å booke ei natt nær havet.