Flere borreliatilfeller registrert i årets fem første måneder

Av

Ved utgangen av mai var det registrert 89 alvorlige tilfeller av borreliose. Det er flere enn noen gang tidligere i perioden fra januar til mai.