Fikk ulovlige terrenginngrep på bordet: - Enda en sak der det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Det er tiltak så ulovlige som det kan få blitt.

Samtlige politikere talte mot inngrepene som er gjort på boligeiendommen til næringslivsjournalist Marius Lorentzen i Buerstad. De endte likevel med å stemme ja til noe de var svært kritiske til.