Fikk pålegg om umiddelbar stans i arbeidet: Bygget tredje etasje og tilbygg uten tillatelser på plass

I Tørkoppveien 3c på Nøtterøys vestside er oppføringen av en ny bolig godt i gang. Nylig nedla imidlertid Færder kommune full stans i arbeidet, ettersom arbeidet med flere forhold som ikke er godkjent fortsatte etter at kommunen hadde vært på tilsyn.