Fastlege Tom Ole utelukker ikke streik i fylket: – Arbeidsbelastningen går på helsa løs

Av

Strid om den totale arbeidsbelastningen og pålagte legevakttimer kan føre til nasjonal fastlegestreik fra 26. oktober. Det er ikke utelukket at det blir tatt ut streik også i Vestfold, opplyser Tom Ole Øren, leder i Vestfold legeforening.