Disse ungdommene protesterer mot gigantbrua: – Ikke bygg vei på matjorda!

Frykter at ny fastlandsforbindelse vil spise opp mye matjord.