Hærverk i Tjøme skatepark: – Det har vi nulltoleranse for

Det er gjort hærverk på det nye bygget i skateparken med toaletter og lagerplass.