Engø Gård har gjort flere oppgraderinger de siste årene: – Solid vekst i sommer

Det har ført til underskudd, men det bekymrer ikke daglig leder Ivar Neteland seg for. Han gleder seg over investeringene gjort på gården.