Teie skole har etablert trafikkfri sone – flere følger etter

Både rektor, FAU og elever var med på å bevisstgjøre hjertesonen for en trygg og sikker skolevei for alle som ferdes til og fra skolen under "trygg skolevei"-kampanjen.