Gangfeltet i Teie veidele med trafikklys ute av drift - har du blitt stående og vente på grønn mann her i sommer?

Arbeidere skal ha vært på saken tidligere i dag.