Østersdugnaden med stor suksess – opplever bredt engasjement i Færder kommune

Prosjektleder for Østersdugnaden er fornøyd med den gode innsatsen fra lokalbefolkningen på øyene. Men vi er ikke kvitt den fremmede arten helt enda.