Mange frivillige har valgt å gå etter ny ledelse

Etter sammenslåingen av Nøtterøy frivilligsentral og Tjøme frivilligsentral, fortviler de frivillige på Nøtterøy over lite informasjon om endringer fra ledelsen.