(Tønsbergs Blad)

Flere kortreiste arbeidsplasser gir flere barnefamilier som gir økte skatteinntekter til en trang kommuneøkonomi.

Tønsberg, Horten og Sandefjord er Færder sitt nærområde utover Færder sine egne arbeidsplasser. Oslo-området er den største «arbeidsplasskonkurrenten».

LES OGSÅ: Hva vil Færder være?

I det nye fylket Vestfold – Telemark er det to dominerende kraftsentra for næringsliv og arbeidsplasser: Grenlandkommunene i gamle Telemark og kommunene Tønsberg, Horten, Sandefjord og Færder i gamle Vestfold fylke.

I Færder er det Tjømesamfunnet og søndre del av Nøtterøy som sliter mest med å tiltrekke seg barnefamilier. Dette til tross for at disse områdene har mange relevante kvaliteter; gode offentlige tjenestetilbud, gode oppvekstvilkår for barn og ungdom og flotte natur- og friluftsområder.

LES OGSÅ: Her har Ralf store planer, men klarsignalet fra kommunen lar vente på seg: – Vi håper å komme i gang til sommeren

Fastlandsforbindelsen et problem

Det er ingen tvil om at tilgangen til fastlandet er en hemsko for Færder, spesielt Tjømesamfunnet og søndre del av Nøtterøy. I dag går all trafikk via Tønsberg. Avstanden fra Borgheim til E18 over Stokkelandet er 5 km, fra Borgheim til E18 over Kolberg, Smørberg og Jarlsberg travbane er 9 km og fra Borgheim til E18 over Kanalbroen, Stensarmen, Frodeåstunellen og Jarlsberg travbane er 12 km (alt målt i luftlinje).

I konseptvalgutredningen (KVU-en) for et nytt helhetlig transportsystem for Tønsberg-regionen som ble gjennomført etter at Frodeåstunellen var etablert, ble det utredet tre hovedalternativet for ny fastlandsforbindelse:

1) Parallell Kanalbro til Ringvei øst og Frodeåstunellen.

2) Kryssing av Byfjorden fra Kaldnes til Korten med alternativ fra Ramberg til Smørberg, og

3) Vestfjordforbindelsen fra Borgheim/Hella til Brunstad i Stokke.

Da KVU-en var ferdig, valgte man å gå videre i en bypakke kun med videre utredning av kryssing av Byfjorden fra Kaldnes til Korten med alternativ fra Ramberg til Smørberg. Dette innebar at man prioriterte bort Vestfjordforbindelsen som er Færdersamfunnets desidert mest interessante løsning for en ny, fremtidsrettet fastlandsforbindelse.

LES OGSÅ: Her vil de legge til rette for ny dagligvarebutikk: – Vil gagne Vestskogen som tettstedssenter


Ramberg - Smørberg umulig?

Smørbergløsningen som nå er under detaljplanlegging, er særdeles kostbar, har store negative konsekvenser for lokalmiljøer på Nøtterøy og har lav samfunnsmessig nytte for både Færdersamfunnet og Tønsbergsamfunnet. Det er helt feil at Ringvei øst/Frodeåstunnelen og Vestfjordfjordforbindelsen ikke utredes samtidig med Smørbergløsningen.

Det er ikke gitt at Smørbergløsningen lar seg realisere. Detaljplanen som nå er under arbeid, skal godkjennes i kommunestyrene for Færder og Tønsberg, samt i fylkestinget. Videre skal bompengefinansieringen godkjennes av Stortinget. Dersom det ikke foreligger alternativer når Smørbergløsningen kommer til politisk behandling, og løsningen skulle bli nedstemt, vil man stå i en uholdbar situasjon.

LES OGSÅ: Ja til Vestfjordforbindelsen

En utredning av Vestfjordforbindelsen vil selvsagt måtte involvere Sandefjord. Med Brunstad som et gigantisk, internasjonalt anlegg for konferanser, konserter og andre arrangementer og med et bredt og omfattende næringsliv langs E18, vil Vestfjordforbindelsen bidra til å utløse et betydelig potensial for kortreiste arbeidsplasser for Færdersamfunnet.