Færder og Tønsberg får 57,7 millioner koronakroner i første runde: – Å handle raskt og med kraft er avgjørende

Tønsberg kommune får 38,8 millioner koronakroner. Færder får nesten 18,9 millioner. Mer kommer trolig i revidert budsjett.