Så mange tonn med skarpe skjell ble plukket i sommer

Østersdugnaden i offentlig regi ble avsluttet for i år nå i september. Og det er ikke lite som er blitt plukket på bade- og naturområder i fylket vårt i løpet av noen måneder.