Nasjonalparksenteret har anstrengt økonomi: Forventet 2,4 mill. og fikk 0,55 mill. i inntekter i fjor

Artikkelen er over 2 år gammel

Nasjonalparksenteret ble lansert med fagre løfter om gode inntektsmuligheter både her og i randsonen. Fjorårets tall viser noe helt annet, og styret i senteret konkluderer med at virksomheten ikke har det som skal til for å fylle ambisjonene.