Færder-mann reagerer på at kommunen ikke tar grep når turister råkjører i gata

Langs Øraveien i Færder kommune er det mange som ikke tenker på trafikksikkerhet i sommermånedene.