Etter åtte år er Karen lei av å bli nedstemt i strandsone- og byggesaker: Nå skal hun lede utvalget som vil gå i en ny retning

Arbeiderpartiets Karen Lie er ny leder av teknisk hovedutvalg. En slik rolle er upløyd mark både for henne selv og den nye posisjonen i Færder, og Lie har tro på forandringer.