Disse sakene leste aller best i 2019

Året tikker mot slutten, og tallene over hvilke nettsaker som leste aller best på oyene.no i året som gikk er klare. Ikke overraskende, er det byggesaker, samt saker om strandsone og eiendom som topper lista også dette året.