Folketallet fortsetter å falle i Færder kommune

Folketallet i Færder sank i fjor, og fortsetter å falle også i årets første måneder.