Oppfordrer til å engasjere seg for barn og unge: - Det er det som gir varig resultat

Tarald Høy er FAU-leder på Teie skole og engasjerer seg i nærmiljøet, særlig for skolegang og det som er i barnas interesse. Vi tok en prat for å høre hvordan han feirer jul.